H.A

التوقيع

لا تأسفن على غدر الزمان لطالما ... رقصت على جثث الأسود كلابا
لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها... تبقى الأسود أسودا والكلاب كلابا
تبقى الأسود مخيفة في أسرها.... حتى وإن نبحت عليها كلاب
أعلى